Telefonische aanmelding

Meestal vindt de verwijzing naar onze praktijk via de huisarts, POH-GGZ of het sociaal/wijkteam plaats. Na een afspraak met de huisarts of sociaal/wijkteam krijgt u een verwijsbrief mee, waarna u telefonisch contact met ons opneemt voor de aanmelding.
U heeft altijd een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of het sociaal/wijkteam van uw gemeente. Op de verwijsbrief moet staan dat u een verwijzing heeft voor Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ met een vermoeden van een DSM stoornis.
Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden met de aanmeldingsreden.
Als er plaats is, kan er direct een afspraak gemaakt worden voor het eerste intakegesprek. Daarna volgen meestal meer intakegesprekken, waarna de psycholoog een behandelplan met u opstelt en de behandeling start. Er is bij ons geen wachttijd tussen intakegesprek(-ken) en start van de behandeling.
Als er niet onmiddellijk plaats is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. De praktijkmanager kan u informeren over de wachttijd.

Downloads:
Clientenfolder volwassenen LVVP >> (PDF)
Clientenfolder kinderen en jeugd LVVP >> (PDF)

Intakegesprekken

De psycholoog begint met een intake(kennismakings-)gesprek, waarin u samen het probleem duidelijk maakt. Daarna wordt met u besproken hoe het probleem behandeld gaat worden. U maakt hier ook samen afspraken over, die in een behandelplan worden vastgelegd. Dit behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u besproken voor het behalen van de doelstellingen. De psycholoog maakt met u de verdere afspraken voor de vervolggesprekken.
Na het intakegesprek ontvangt u van uw psycholoog digitaal vragenlijsten van de Questmanager (ROMportaal Reflectum/LVVP). De antwoorden zijn bedoeld om te bespreken in de sessie en de voortgang van uw behandeling te monitoren. Resultaten over de behandeling worden anoniem ook doorgegeven aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ).
Alle psychologen zijn aangesloten bij de SVR (Stichting Vrijgevestigden ROMmen), een verplichting van de overheid.
Als u uw kind aanmeldt, zal de eerste afspraak meestal alleen met de ouders zijn. Daarna maakt de psycholoog met u afspraken hoe het vervolg eruit gaat zien. Dat kan bestaan uit een onderzoeksfase met een adviesgesprek en/of gesprekken met u en uw kind of uw kind alleen.

Soorten behandelingen

Er zijn veel soorten behandelingen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: problemen verminderen of hanteerbaar maken of opheffen en ze maken allemaal gebruik van hetzelfde middel, nl. praten.
Alleen de manier waarop kan verschillen. In sommige therapieën praat u veel over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën probeert de therapeut te ontdekken wat u eigenlijk wilt, wanneer u zich concentreert op uw gevoelens.

In onze praktijk wordt veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. In CGT werken we vooral met protocollen met oefeningen, waarin de cliënt leert om anders tegen de problemen aan te kijken en er anders mee om te gaan. In een behandeling kan een psycholoog ook nog andere technieken gebruiken, bijvoorbeeld EMDR bij angsten en trauma’s, RET bij assertiviteitsproblemen en oplossingsgerichte psychotherapie. Ook bieden wij sinds kort COGMED-training voor het verbeteren van de concentratie. De psycholoog bespreekt met u welke werkwijze nodig is om uw probleem aan te pakken.     

Certificering LVVP

Psycho Praktijk Leusden is een gecertificeerde praktijk door de beroepsvereniging LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen. De accreditatie is geldig tot 31 december 2024.