Telefonische aanmelding

Meestal vindt de verwijzing naar onze praktijk via de huisarts, POH-GGZ of het sociaal/wijkteam plaats. Na een afspraak met de huisarts of sociaal/wijkteam krijgt u een verwijsbrief mee, waarna u telefonisch contact met ons opneemt voor de aanmelding.

Ouders kunnen hun kind aanmelden, maar als jongere kun je ook zelf contact met ons opnemen of wij je met je probleem kunnen helpen.

Er is altijd een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of het sociaal/wijkteam van uw gemeente. Op de verwijsbrief moet staan dat u een verwijzing heeft voor Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ met een vermoeden van een DSM stoornis.
Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden met de aanmeldingsreden.
Als er plaats is, kan er direct een afspraak gemaakt worden voor het eerste intakegesprek. Daarna volgen meestal meer intakegesprekken, waarna de psycholoog een behandelplan met u opstelt en de behandeling start. Een therapiegesprek duurt  meestal 45 a 60 minuten. Er is bij ons geen wachttijd tussen intakegesprek(-ken) en start van de behandeling.
Als er niet onmiddellijk plaats is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. De praktijkmanager kan u informeren over de wachttijd.

Downloads:
Clientenfolder volwassenen LVVP >> (PDF)
Clientenfolder kinderen en jeugd LVVP >> (PDF)

Therapiegesprekken

De psycholoog begint met een intake(kennismakings-)gesprek, waarin u samen het probleem duidelijk maakt. Daarna wordt met u besproken hoe het probleem behandeld gaat worden. U maakt hier ook samen afspraken over, die in een behandelplan worden vastgelegd. Dit behandelplan wordt tijdens de behandeling regelmatig met u besproken en geevalueerd voor het behalen van de doelstellingen. De psycholoog maakt met u de verdere afspraken voor de vervolggesprekken. 
Na het intakegesprek ontvangt u van uw psycholoog digitaal vragenlijsten van Therapieland (ROM). Psychologen kunnen u via Therapieland ook e-health programma's sturen om zelf thuis aan te werken. De antwoorden van de vragenlijsten zijn bedoeld om te bespreken in de sessie en de voortgang van uw behandeling te monitoren.

Naast fysieke face-to-face gesprekken is het ook mogelijk om met uw behandelaar online video-afspraken te maken. Dit heet blended behandelen, afwisselend fysiek en online.

Met het nieuwe Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 worden consulten voortaan maandelijks gedeclareerd. Voor verdere informatie hierover zie ook de informatie onder tab "Kosten". Dit geldt alleen voor volwassen clienten.

Als u uw kind aanmeldt, zal de eerste afspraak meestal alleen met de ouders zijn of met ouders en kind. Daarna maakt de psycholoog met u afspraken hoe het vervolg eruit gaat zien. Dat kan bestaan uit een onderzoeksfase met een adviesgesprek en/of gesprekken met u en uw kind of uw kind alleen. Bij jeugd tot 18 jaar gaat de factuur naar de gemeente.

Soorten behandelingen

Er zijn veel soorten behandelingen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: problemen verminderen of hanteerbaar maken of opheffen en ze maken allemaal gebruik van hetzelfde middel, nl. praten.
Alleen de manier waarop kan verschillen. In sommige therapieën praat u veel over de achtergronden en het ontstaan van de problemen. In andere therapieën probeert de therapeut te ontdekken wat u eigenlijk wilt, wanneer u zich concentreert op uw gevoelens.

In onze praktijk wordt veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie (CGT) en schematherapie. In CGT werken we vooral met protocollen met oefeningen, waarin de cliënt leert om anders tegen de problemen aan te kijken en er anders mee om te gaan (ACT). In een behandeling kan een psycholoog ook nog andere technieken gebruiken, bijvoorbeeld EMDR bij angsten en trauma’s, RET bij assertiviteitsproblemen en oplossingsgerichte psychotherapie. De psycholoog bespreekt met u welke werkwijze nodig is om uw probleem aan te pakken.     

Certificering LVVP

Psycho Praktijk Leusden is een gecertificeerde praktijk door de beroepsvereniging LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen. Alle collega's zijn lid van de LVVP en voldoen aan de kwalificatie-eisen van de LVVP.