Wanneer psychologische hulp?

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in het omgaan met anderen. Soms lukt het gewoon niet er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp van een psycholoog nodig zijn. En dat geldt ook voor kinderen en pubers met psychische problemen en/of gedragsproblemen.

Ouders kunnen hun kind aanmelden als zij zich zorgen maken.

Als jongere kun je je ook zelf aanmelden als je merkt dat je niet lekker in je vel zit of veel moet piekeren, somber bent of bijvoorbeeld bang of onzeker.

Heeft u last van:

 • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, moeheid of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden?
 • Psychische klachten, zoals angsten, paniekgevoelens, schuldgevoelens, somberheid, eenzaamheid?
 • Nare gedachten die uw leven beheersen?
 • Last van dwanghandelingen?
 • Problemen in relaties, thuis of daarbuiten?
 • Problemen met uw werk of juist met werkloosheid of met uw studie?
 • Burn-out, overspannenheid of heeft u te maken met outplacement of reïntegratie?
 • Assertiviteitsproblemen?
 • Slaapproblemen?
 • Traumaverwerking?
 • Moeilijkheden met de opvoeding van uw kinderen of pubers?
 • Problemen met ouder worden?
 • Verwerkingsproblemen door ziekte, rouw of verlies van een naaste?
 • Vragen over ADHD, PDD-NOS, autisme, Aspergerstoornis?
 • Gedragsproblemen thuis of op school, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid?
 • Faalangst, pestgedrag?
 • Anorexia, obesitas?

Met dit soort problemen kan een Gezondheidszorgpsycholoog (GZ), een klinisch psycholoog of een psychotherapeut u verder helpen. 


wachtkamer