Over de praktijk

Onze praktijk bestaat sinds 1984. Met 10 collega’s psychologen/psychotherapeuten bieden we diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ieder van ons heeft ook eigen specialisaties, zodat we behandelingen kunnen bieden op divers gebied. Zie hiervoor de beschrijvingen bij onze medewerkers.

Daarnaast voeren wij regelmatig overleg met andere collega’s (huisartsen, POH-GGZ, psychiaters, SPV-ers, maatschappelijk werk, sociaal/wijkteam) voor onderzoek, behandeling, second opinion en medische controle. Natuurlijk zijn wij gehouden aan onze beroepscode. Uw behandeling valt onder het beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt informatie gegeven aan derden.
Voor psychiatrische consultatie over kinderen en jeugd verwijzen wij u terug naar de huisarts, die wekelijks een consult kunnen aanvragen bij een kinderpsychiater.

 

Wij richten ons op:

  • Psychologische en psychotherapeutische behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen en/of gedragsproblemen. Behandelvormen zijn o.a.: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte psychotherapie, EMDR, ouderbegeleiding, COGMED-training, schematherapie en inzichtgevende psychotherapie.
  • Psycho-diagnostisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, diagnostiek op schoolkeuze en niveaubepaling.
  • Behandeling van medewerkers van bedrijven met arbeidsgerelateerde problematiek (o.a. via arbo-organisaties uitvoeren van protocollen om ziekteverzuim tegen te gaan)
  • Coaching, training en opleiding (zie www.davinci-traject.nl)